speciační analýza 2017 info

 

Téma workshopu

Odborný program bude věnován speciační analýze, postupům izolace chemických forem prvků ze vzorků nejrůznějšího původu, využití spojení separačních a detekčních systémů, postupům sekvenčních extrakcí, metodám frakcionace aj. Příspěvky budou presentovány formou přednášek.

 

Místo konání

Sklep Skalák, Skalka u Ježova - mapa

 

Program

Příjezd 22. května, přednášky 23.května od 8.30 hod. – konec 25.května 2017 ve 12.00 hod.

 

Ubytování

Sklep Skalák

Rezervaci provádí SSJMM na základě vyplněné přihlášky, úhrada účastníkem přímo na místě. Počet míst k ubytování je omezený.

 

Organizační výbor

prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc., Ústav chemie, PřF MU Brno

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc., Ústav chemie, PřF MU Brno

RNDr. Pavel Coufalík, Ph.D., Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i Brno

RNDr. Jiřina Sysalová, CSc., Centrální laboratoře VŠCHT Praha

RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D., Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno

 

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

kontaktní osoba: Tomáš Vašina

tel.: 722 554 326

e-mail: immss@spektroskopie.cz

 

Přihlášku zasílejte nejpozději do 14. dubna 2017.

PŘIHLÁŠKA

V ceně účastnického poplatku je zahrnut sborník a společenský program. Přihlášeným bude zaslána faktura na úhradu poplatku.
Rezervaci provádí SSJMM, úhradu si účastník provede sám přímo na místě
Případné spolubydlící napište prosím do poznámky k registraci
V případě zájmu o prezentaci přednášky zašlete prosím abstrakt na immss(at)spektroskopie.cz do 4. května 2017.
Exkurze se uskuteční ve středu 24. května odpoledne
např. jméno spolubydlícího, dietní omezení, upřednostnění vegetariánské stravy, připomínky organizátorům apod.