Skip to Content

 

Smuteční oznámení

     Vážení kolegové, s lítostí oznamujeme, že ve věku 53 let ukončil svou životní dráhu vážený pan Doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. Poslední rozloučení proběhlo 21. října 2016 v 11:00 ve Velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích. 

 

Bulletin SSJMM

    Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vydává další číslo svého bulletinu - ke stažení zde.

 

HPST - e-news - podzimní semináře

    Společnost HPST pořádá na podzim v moravských městech Brně, Olomouci a Ostravě sérii seminářů se zaměřením na instrumentální hity a aplikační novinky z oblasti chromatografie, hmotnostní spektrometrie, atomové spektroskopie a molekulární spektroskopie. Bližší informace hledejte zde.

 

Cestovní studentský grant na konferenci HPLC 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vypisuje výběrové řízení na udělení cestovního studentského grantu pro účast na konferenci HPLC 2017, která se uskuteční 18. až 22. června 2017 v Praze. Grant je určen studentům na podporu jejich aktivní účast. Odborná komise vybere z přihlášených žadatelů 2 studenty, které podpoří. Žádosti se budou přijímat do 31. prosince 2016 bližší informace najdete zde.

 

Vítěz Ceny Vladimíra Hanuše 2016

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem šestnáct původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem High-Throughput and Comprehensive Lipidomic Analysis Using Ultrahigh-Performance Supercritical Fluid Chromatography−Mass Spectrometry (abstrakt), jejímiž autory jsou Miroslav Lísa a Michal Holčapek. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 7. září tohoto roku na 17. Škole hmotnostní spektrometrie v Luhačovicích, kde byla vítězná práce představena formou přednášky, kterou přednesl Miroslav Lísa (Univerzita Pardubice). Výhercům srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2016 sponzorovala firma Waters. Více informací o soutěži najdete zde.

 

XXI. Slovensko - Česká spektroskopická konferencia 2016 

    Slovenská spektroskopická spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností ve spolupráci se Spektroskopickou společností Jana Marka Marci pořádá XXI. Slovensko - Českou spektroskopickou konferenci, která proběhne ve dnech 16. - 20. října 2016 ve slovenských Nízkých Tatrách, v Liptovském Jánu. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách konference - http://www.spektroskopia.sk/scsc/sk/index.htm

 

Cena Petra Sedmery 2016

     V rámci konference 31st Central European NMR Meeting, ktera se uskutečnila 24. – 27. dubna ve Valticích byla udělena Cena Petra Sedmera, kterou Spektroskopická společnost Jana Marka Marci každoročně uděluje za nejlepší publikovanou odbornou práci z oblasti nukleární magnetické rezonance. Vítězná práce letošního ročníku nese název Resonance-assisted stabilisation of hydrogen bonds probed by NMR spectroscopy and path integral molecular dynamics a byla připravena kolektivem autorů: Martin Dračinský, Lucie Čechová, Paul Hodgkinson, Eliška Procházková a Zlatko Janeba. Bližší informace najdete zde. Výhercům srdečně gratulujeme.

 Dr. Radut | page