Skip to Content

 

Kurz ICP 2019

    Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Ústavem chemie PřF Masarykovy univerzity v Brně pořádá ve dnech 27. - 30. května Kurz ICP 2019. Bližší informace o programu a registraci najdete zde.

 

15th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry" 2019

    Ve dnech 19. a 20. září 2019 proběhne 15. ročník tradiční mezinárodní konference v anglickém jazyce "Modern Analytical Chemistry", Konference se uskuteční v prostorách Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bližší informace najdete zde.

 

Novinky a trendy Agilent Technologies 2019

     Společnost HPST srdečně zve na tradiční seminář Novinky a trendy Agilent Technologies 2019, který proběhne 20. března 2019 v Clarion Congress Hotel Praha. Bližší informace o programu a přihláškách najdete zde.

 

Optik Instruments - pozvánky na akce 2019

     Pozvánky na semináře a školení od společnosti Optik Instruments pro rok 2019 najdete zde.

 

Cestovní grant SMMS 2019 - výsledky 2. ročníku soutěže

     Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMmotnostní Spektrometrie na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie v roce 2019 získávají Ing. Michaela Chocholoušková, Fakulta chemicko-technologická, UP, Pardubice: Quantitative analysis of lipids in biological samples using HILIC-UHPLC/MS: optimization of sample preparation and validation (HPLC 2019, Milán, Itálie) a Ing. Štěpán Strnad, Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT, Praha: Free floating sections - a new procedure of sample preparation for the study of neurodegenerative disorders by mass spectrometry imaging (OurCon VII Conference, Saint-Malo, Francie). Gratulujeme.  Bližší informace najdete zde.

 

Bulletin č. 182 - únor 2019

     Vyšlo nové číslo bulletinu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, které si můžete stáhnout zde.

 

Upozornění na predátorskou konferenci

     Konference s názvem "10th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy", která proběhne v červenci v Aucklandu, má oficiální webové stránky www.icavs.org. Konference se stejným názvem, pořádaná společností WASET v dubnu v Římě zahrnuje ve svém programu humanitní a sociální vědy a má webovou adresu https://waset.org/conference/2019/04/rome/ICAVS.

 

Soutěž o Cenu Petra Sedmery 2019

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje soutěž o Cenu Petra Sedmery pro rok 2019 za nejlepší publikovanou práci v oblasti nukleární magnetické rezonance. Uzávěrka soutěže je stanovena na 15. února 2019. Sponzorem Ceny Petra Sedmery je společnost Teva Czech Industries, s.r.o. Bližší informace naleznete zde.

 

Soutěž o Cenu Vladimíra Hanuše 2019

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, sekce hmotnostní spektrometrie, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše. Do soutěže budou přijímány původní publikované práce, využívající metod hmotnostní spektrometrie. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 11. března 2019. Sponzorem Ceny Vladimíra Hanuše je společnost Pragolab s.r.o.. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete zde.

 

Naše akce na rok 2019

     Přehled akcí, pořádaných Spektroskopickou společností Jana Marka Marci na rok 2019 najdete zde.

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2018

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci pořádala koncem loňského roku tradiční soutěž mladých vědců o nejlepší spektroskopickou práci. V kategorii A - diplomové práce zvítězil Mgr. Antonín Knížek z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i. s prací Experimentální studium chemické evoluce biomolekul v podmínkách rané Země. V kategorii B - publikované práce byla udělena 2 první místa, a to RNDr. Janu Rejškovi, Ph.D. z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. za práci s názvem Vývoj a aplikace technik ambientní hmotnostní spektrometrie, a Ing. Lucii Habartové, Ph.D. z Ústavu analytické chemie, Vysoké škola chemicko-technologické v Praze za práci Chiroptická spektroskopie biotekutin jako podpůrný nástroj klinické diagnostiky. Všem soutěžících děkujeme za vynikající prezentace a výhercům gratulujeme. Více výsledků a informací o soutěži najdete zde, fotogalerii zde.

 Dr. Radut | page