Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2023

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie, a to v kategorii "Diplomová práce" a v kategorii "Publikované původní práce, resp. soubor prací". Uzávěrka přihlášek je 15. října 2023. Více informací najdete zde.

 

Smuteční oznámení  

     Se zármutkem oznamujeme, že nás opustila naše milá kolegyně Dana Kolihová, významná odbornice v oboru atomové absorpční spektrometrie a dlouholetá aktivní členka předsednictva hlavního výboru Československé spektroskopické společnosti (parte). Přijměte naši upřímnou soustrast. Vedení Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci.

 

Nové číslo bulletinu SSJMM - červen 2023

     Další vydání bulletinu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci a všechna předchozí čísla najdete zde.

 

4. Škola rentgenové mikroanalýzy 2023

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. v Praze pořádá ve dnech 3. - 5. října 2023 další ročník Školy rentgenové mikroanalýzy. Škola se zaměřuje na základní teorii i praktické použití elektronové mikroanalýzy pro studium zejména anorganických materiálů. Bližší informace najdete zde.

 

Škola hmotnostní spektrometrie 2023 - registrace uzavřena

     24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie pořádaný Spektroskopickou společností Jana Marka Marci ve spolupráci s Ústavem organické chemie  biochemie v Praze se uskuteční 11. - 15. září 2023 v hotelu Orea Resort Devět Skal v Milovech. Registrace a webové stránky najdete zde.

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2022

     Další ročník Soutěže mladých autorů v oboru spektroskopie zná své vítěze. Kategorie diplomových prací má v roce 2022 dva vítěze, jsou jimi: Ing. Ivan Kopal z Ústavu fyzikální chemie VŠCHT v Praze a Mgr. Anežka Májková z Fyzikálního ústavu Matematicko- fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vítězem kategorie o nejlepší soubor publikovaných prací se stala Ing. Marie Švecová  z Ústavu analytické chemie, VŠCHT v Praze. Všem soutěžícím děkujeme za hezké a kvalitní příspěvky a výhercům srdečně gratulujeme. Další výsledky soutěže najdete zde.

 

Vyhlášení soutěže o Cenu Petra Sedmery za rok 2023

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, odborná skupina magnetické rezonanční spektroskopie, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Petra Sedmery za nejlepší publikovanou práci v oblasti spektroskopie nukleární magnetické rezonance. Uzávěrka soutěže byla stanovena na 28. února 2023.  Sponzorem soutěže pro rok 2023 je společnost Teva Czech Industries. Bližší informace najdete zde.

 

Vyhlášení soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše za rok 2023

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, sekce hmotnostní spektrometrie, vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše. Do soutěže budou přijímány původní publikované práce, využívající metod hmotnostní spektrometrie. Uzávěrka přihlášek do soutěže byla stanovena na 6. března 2023. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete zde. Sponzorem soutěže pro rok 2023 je společnost Bruker.

 

Cestovní grant SMMS na rok 2023 má výherce

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické udělili Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie na podporu aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie. Výherkyněmi jsou PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D. z Katedry analytické chemie FaF v Hradci Králové, UK s příspěvkem UHPSFC-MS/MS analysis of supercritical fluid Eucalyptus sp. Extract a Mgr. Anna Týčová, Ph.D. z Ústavu analytické chemie AV ČR, v.v.i. v Brně s příspěvkem Development of Efficient Coupling of Capillary Electrophoresis and Surface-Enhanced Raman Spectrometry (CE-SERS). Obě výherkyně se zúčastní konference 51st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques HPLC 2023 v německém Düsseldorfu. Srdečně gratulujeme. Bližší informace o cestovním grantu najdete zde.

 

Vyhlášení soutěže na logo Školy hmotnostní spektrometrie

     Sekce hmotnostní spektrometrie SSJMM vyhlašuje soutěž na návrh loga Školy hmotnostní spektrometrie, bližší informace najdete zde.

 

Cenu Vladimíra Hanuše za rok 2022 udělena

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem jedenáct původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Lipidomic profiling of human serum enables detection of pancreatic cancer, jejímž korespondenčním autorem je prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (abstrakt). Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 5. září tohoto roku na 23. Škole hmotnostní spektrometrie v Milovech (web), kde byla vítězná práce představena formou přednášky. Michalovi Holčapkovi i všem členům rozsáhlého autorského kolektivu srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2022 sponzorovala firma Waters. Více informací o soutěži najdete zde.

 

Výsledky soutěže o Cenu Petra Sedmery 2022

     Do soutěže o Cenu Petra Sedmery 2022 za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance bylo přihlášeno celkem 5 prací, které odborná porota vyhodnotila takto: 1. místo získává práce mezinárodního kolektivu přihlášená korespondenčním autorem RNDr. Zdeňkem Tošnerem, Ph.D.  z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s názvem Maximizing efficiency of dipolar recoupling in solid-state NMR using optimal control sequences (abstrakt). 2. místo získává článek ve spolupráci Masarykovy univerzity v Brně a Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i, přihlášený Janem Novotným (abstrakt) a 3. místo získává práce z výzkumné skupiny Radka Marka, CEITEC MU (abstrakt). Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s přednáškou autora vítězné práce proběhne 25. dubna 2022 v rámci konference 35th Central European MNR Meeting ve Valticích. Cena byla sponzorována společností Teva Czech Industries, s.r.o. SSJMM výhercům srdečně blahopřeje. Bližší informace najdete zde zde.

 

Kompletní archiv bulletinů

     Do sekce Bulletin byly vloženy všechny bulletiny SSJMM od počátku jejich vydávání v roce 1968. Za jejich převedení do elektronické podoby patří velký dík prof. RNDr. Vítězslavu Otrubovi, CSc.