Členství ve společnosti

 

      Členství (kolektivní členství) se vztahuje na právnické osoby a jejich organizační složky. Členské výhody mohou čerpat zaměstnanci příslušné právnické osoby resp. její organizační složky a osoby jednající jejím jménem.

      Individuální členství se vztahuje na fyzické osoby. Členské výhody může čerpat příslušná fyzická osoba a jsou nepřenositelné na jinou fyzickou či právnickou osobu.

      Členství vzniká dnem, kdy Předsednictvo Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci schválí písemnou přihlášku žadatele o členství. Členství zaniká dnem, kdy člen společnosti písemně oznámí předsednictvu, že již nehodlá být členem společnosti. Členství může být na základě rozhodnutí Předsednictva Spektroskopické společnosti JMM přeneseno na následnickou právnickou osobu či na následnickou organizační složku (v případě vnitřní reorganizace právnické osoby), a to na žádost následnické organizace či následnické organizační složky.

Roční poplatek za členství ve Spektroskopické společnosti JMM činí:

(ke dni 1.1. 2020)

  • 900 Kč pro individuální členy
  • 2500 Kč pro kolektivní členy

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Přihláška pro zájemce o individuální členství

Přihláška pro zájemce o kolektivní členství

 

VÝHODY ČLENSTVÍ

  • nižší registrační poplatky u kurzů a konferencí pořádaných Spektroskopickou společností Jana Marka Marci (dále SSJMM) a Slovenskou spektroskopickou společností
  • informormovanost formou emailů o aktuálním dění v oblasti spektroskopie u nás a v zahraničí
  • možnost publikovat v bulletinu SSJMM
  • možnost konzultace problémů s experty v různých oblastech spektroskopie

Stanovy Spektroskopické společnosti jsou zde.