Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

      Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje každoročně soutěž pro mladé autory (do 35 let) v oboru spektroskopie, a to ve dvou kategoriích:

  • A - diplomové práce
  • B - publikované původní práce, resp. soubor prací

 

 

Grant SMMS

      Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické vyhlašují soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie (dále „Grant SMMS“) na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie. Cestovní grant je určen na pokrytí nákladů spojených s aktivní účastí uchazeče na konferenci (prezentace přednášky nebo plakátového sdělení).

 

Cena Petra Sedmery

      Cena je věnována památce Petra Sedmery, předního českého odborníka v oblasti nukleární magnetické rezonance. Soutěž o cenu je vyhlašována za nejlepší publikovanou práci v aplikacích nebo metodickém rozvoji nukleární magnetické rezonance.

 

Cena Vladimíra Hanuše

      Cena je věnována památce Vladimíra Hanuše, který se zásadním způsobem zasloužil o rozvoj hmotnostní spektrometrie v naší zemi. Soutěž je vyhlašována každoročně od roku 2010 za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie.

 

Cena Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery

      Spektroskopická společnost Jana Marka Marci uděluje cenu za nejlepší publikovanou původní odbornou práci. Od svého založení v roce 2010 Cena nesla jména Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery a byla udělována ve dvou kategoriích – hmotnostní spektrometrie a nukleární magnetická rezonance. Po organizačních změnách tato soutěž, připomínající odkaz dvou významných českých chemiků, pokračuje od roku 2015 jako dvě samostatné soutěže - Cena Vladimíra Hanuše a Cena Petra Sedmery.  Výsledky Ceny Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery 2010 - 2014.