Skip to Content

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

      Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje každoročně soutěž pro mladé autory (do 35 let) v oboru spektroskopie, a to ve dvou kategoriích:

  • A - diplomové práce
  • B - publikované původní práce, resp. soubor prací

    Generálním sponzorem je společnost Thermo Fisher Scientific spolu s partnery Pragolab a Nicolet CZ.

 

Cena Petra Sedmery

      Cena je věnována památce Petra Sedmery, předního českého odborníka v oblasti nukleární magnetické rezonance. Soutěž o cenu je vyhlašována za nejlepší publikovanou práci v aplikacích nebo metodickém rozvoji nukleární magnetické rezonance.

       Cena Petra Sedmery v roce 2017 je sponzorována společností Analytika spol. s r.o.

        Přihlášky do soutěže pro rok 2017 lze zasílat do 28. února 2017.

 

Cena Vladimíra Hanuše

      Cena je věnována památce Vladimíra Hanuše, který se zásadním způsobem zasloužil o rozvoj hmotnostní spektrometrie v naší zemi. Soutěž je vyhlašována každoročně od roku 2010 za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie.

    Cena Vladimíra Hanuše v roce 2017 je sponzorována společností Bruker.

     Vyhlášení dalšího ročníku soutěže je plánováno na počátek ledna 2017.

 

Cena Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery

      Spektroskopická společnost Jana Marka Marci uděluje cenu za nejlepší publikovanou původní odbornou práci. Od svého založení v roce 2010 Cena nesla jména Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery a byla udělována ve dvou kategoriích – hmotnostní spektrometrie a nukleární magnetická rezonance. Po organizačních změnách tato soutěž, připomínající odkaz dvou významných českých chemiků, pokračuje od roku 2015 jako dvě samostatné soutěže - Cena Vladimíra Hanuše a Cena Petra Sedmery.  Výsledky Ceny Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery 2010 - 2014.

 Dr. Radut | page