Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

        Od roku 1977 uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci významných osobnostem v oboru spektroskopie medaili Jana Marka Marci z Kronlandu. Tato medaile se jménem významného českého vědce, lékaře a akademického hodnostáře Karlovy univerzity, která byla poprvé předána při příležitosti XX. Colloquium Spectroscopicum Internationale v Praze, je udělována jako uznání domácím a zahraničním vědeckým pracovníkům za jejich vynikající práci a přínos v některém ze spektroskopických oborů. V mezinárodním kontextu má tato medaile mimořádný význam a je považována za událost hodnou mimo jiné referátů v renomovaných vědeckých časopisech. Počet udělených medailí je v jednom roce velmi omezený a výběr kandidátů prochází velmi kritickým hodnocením.

 

Čestní členové

       Za zásluhy o budování Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci a rozvoj spektroskopie je od roku 1970 udělováno také čestné členství v této Společnosti.

 

Vzpomínkové medailonky