Cena Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery

 

2014

kategorie hmotnostní spektrometrie - sponzorována společností Shimadzu

  • prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.,  Katedra organické chemie, Univerzita Karlova v Praze

název práce: Infrared spectroscopy of trapped molecular dications below 4 K - abstrakt

kategorie nukleární magnetické rezonance - sponzorována společností Scientific Instruments Brno

  • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D., Masarykova univerzita Brno

název práce: Intermolecular Interactions in Crystalline Theobromine as Reflected in Electron Deformation Density and 13C NMR Chemical Shift Tensors - abstrakt

více v Akademickém bulletinu AV ČR

 

2013

kategorie hmotnostní spektrometrie - sponzorována společností Thermo Scientific

  • doc. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.,  Ústav chemie, Masarykova univerzita Brno

název práce: Diode Laser Thermal Vaporization Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry - abstrakt

- výsledky

kategorie nukleární magnetické rezonance

  • formálně neobsazeno

 

2012

kategorie hmotnostní spektrometrie - sponzorována společností HPST

  • Dr. Detlef SchröderÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i

název práce: In-Flight Epimerizationof a Bis-Tröger Base - abstrakt

- výsledky

kategorie nukleární magnetické rezonance - sponzorována společností Scientific Instruments Brno

  • doc. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.Středoevropský technologický institut MU

název práce: D Non-uniformly sampled HCBCACON and 1J(NCα)-selective HCBCANCO experiments for the sequential assignment and chemical shift analysis of intrinsically disordered proteins - abstrakt

 

2011

kategorie hmotnostní spektrometrie - sponzorována společností Bruker

  • RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. , Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i

název práce: Time-Dependent Oxidation during Nano-Assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry: A Useful Tool for Structure Determination or a Source of Possible Confusion?  - abstrakt

- výsledky

kategorie nukleární magnetické rezonance - sponzorována společností Scientific Instruments Brno

  • RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.

název práce:  Computational and Experimental Evidence of Through-Space NMR Spectroscopic J Coupling of Hydrogen Atoms - abstrakt

 

2010

kategorie hmotnostní spektrometrie - sponzorována společností Waters

  • prof. Mgr. Marek Šebela, Dr., Katedra biochemie PřF Univerzita Palackého

název práce: Identification of N-glycosylation in prolyl endoprotease from Aspergillus niger and evaluation of the enzyme for its possible application in proteomics - abstrakt

- výsledky

kategorie nukleární magnetické rezonance - sponzorována společností Scientific Instruments Brno

  • Ing. Jaroslav Kříž, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i

název práce:  Interaction of Hydrated Protons with Trioctylphosphine Oxide: NMR and Theoretical Study - abstrakt

zpět