Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

  2023

1. ceny v kategorii diplomových prací

  • Ing. Roman Bushuiev, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha

název práce: Samořízené strojové učení pro interpretaci molekulárních dat z hmotnostní spektrometrie

  • Mgr. Jan Faltejsek, Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakultakulta Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Makrocykly a komplexace velkých iontů kovů

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Ing. Filip Matějka, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha

název práce: Synthesis of plasma activated liquids and their application for surface modification of silicon nanocrystals

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Mgr. Jana Pilátová, Ph.D., Fyzikální ústav, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

název souboru prací: Nově objevené buněčné inkluze v jednobuněčných eukaryotech díky Ramanově mikrospektroskopii demonstrují potenciál této metody v biologii

2. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Jakub Vrábel, CEITEC, Vysoké učení technické v Brně

název souboru prací: Interpretable Artificial Neural Networks for Advanced Processing of Spectroscopic Data

3. ceny v kategorii publikovaných prací

  • Mgr. Barbora Piskláková, Univerzita Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc

název souboru prací: Rychlá a účinná LC-MS/MS diagnostika dědičných metabolických poruch: poloautomatický pracovní postup pro analýzu organických kyselin, acylglycinů a acylkarnitinů v moči

  • RNDr. Tomáš Pluháček, Ph.D., Katedra analytické chemie, Univerzita Palackého v Olomouci

název souboru prací: Analýza ultra stopových koncentrací enantiomerů oxaliplatiny a jejich lékopisných nečistot pomocí CE-ICP-MS

 

Abstrakta oceněných prací budou k dispozici v Bulletinu č. 199.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005