Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

  2022

1. ceny v kategorii diplomových prací

  • Ing. Ivan Kopal, Ústav fyzikální chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

název práce: Vývoj plasmonických substrátů na bázi mědi pro povrchem zesílenou vibrační spektroskopii

  • Mgr. Anežka Májková, Fyzikální ústav, Matematicko- fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Studium vlastností a interakcí nukleoproteinů pomocí pokročilých metod časově rozlišené fluorescenční mikroskopie

2. cena v kategorii diplomových prací

  • Ing. Martin Jindra, Oddělení elektrochemických materiálů, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

název práce: Příprava vertikálních heterostruktur PEDOT:PSS/Grafen a jejich lokální spektroelektrochemická charakterizace

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Tereza Kadavá, Laboratoř strukturní biologie a buněčné signalizace, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

název práce: Studium stability komplexu transkripčního faktoru s dsDNA v plynné a kapalné fázi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Marie Švecová, Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

název souboru prací: Využití stříbrných hydrosolů v Ramanově pokročilé spektroskopii, mikroskopii a nanoskopii

2. ceny v kategorii publikovaných prací

  • PharmDr. Hana Bavlovič Piskáčková, Ph.D., Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

název souboru prací: Elektromembránová extrakce: Nová a efektivní mikroextrakční technika pro LC-MS bioanalýzu

  • Mgr. Petra Krejčí, Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

název souboru prací: Combination of electronically driven micromanipulation with laser desorption ionization mass spectrometry – The unique tool for analysis of seed coat layers and revealing the mystery of seed dormancy

 

Abstrakta oceněných prací budou k dispozici v Bulletinu č. 196.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005