Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

  2021

1. cena v kategorii diplomových prací

  • Ing. Petr Liška, Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

název práce: Optická charakterizace pokročilých nanomateriálů s vysokým laterálním rozlišením

2. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Štěpán Jílek, Fyzikální ústav, Matematicko- fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Vibrační optická aktivita nukleotidů a kratších segmentů nukleových kyselin

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Ing. Věra Schrenková, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha

název práce: Interpretation of Raman optical activity of nucleic acids

  • Ing. Adam Sklenář, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha

název práce: Charakterizace opticky aktivních látek v tuhém stavu kombinací spektroskopických metod

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Filip Ligmajer, Ph.D., Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

název souboru prací: Laditelné optické metapovrchy na bázi oxidu vanadičitého

2. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Štěpán Horník, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha

název souboru prací: NMR aerosolomika

3. cena v kategorii publikovaných prací

  • Mgr. Joanna Olszówka, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha

název souboru prací: Determination of Zn Speciation, Siting, and Distribution in Ferrierite Using Luminescence and FTIR Spectroscopy

 

 

Abstrakta oceněných prací budou k dispozici v Bulletinu č. 192.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005