Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

  2019

Čestným předsedou poroty byl doc. RNDr. Václav Sychra, CSc.

1. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Jindřich Pipek, Fyzikální ústav, Matematicko- fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Transport náboje v polovodičových detektorech

2. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Alžbeta Kuižová, Fyzikální ústav, Matematicko- fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků biologicky významných molekul

  • Mgr. Ráchel Sgallová, Katedra fyziky nízkých teplot, Matematicko- fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Termodynamika tvorby DNA vlásenek

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Matyáš Zetek, Fyzikální ústav, Matematicko- fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Structure defects in SiC radiation detectors

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Michal Horák, Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně

název práce: Elektronová mikroskopie a spektroskopie plazmonických antén

2. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Antonín Kaňa, Ph.D., Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

název práce: Omezení stanovení nanočástic metodou single-particle ICP-MS

3. cena v kategorii publikovaných prací

  • RNDr. Lukáš Beran, Fyzikální ústav, Matematicko- fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Optická a magnetooptická spektroskopie tenkých vrstev ferimagnetických granátů pro fotonické aplikace

 

Abstrakta oceněných prací budou k dispozici v Bulletinu č. 186.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005