Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

 2018

Čestným předsedou poroty byl prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc.

1. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Antonín Knížek, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha

název práce: Experimentální studium chemické evoluce biomolekul v podmínkách rané Země

2. cena v kategorii diplomových prací

  • Ing. Dita Spálovská, Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

název práce: Studium struktury nových syntetických drog v roztoku metodami vibrační spektroskopie

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Ing. Martin Král, Ústav fyzikální chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

název práce: Studium interakce aminokyselin a peptidů s povrchem plasmonických kovů metodami vibrační mikrospektroskopie a nanoskopickými technikami

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • RNDr. Jan Rejšek, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Praha

název práce: Vývoj a aplikace technik ambientní hmotnostní spektrometrie

  • Ing. Lucie Habartová, Ph.D., Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

název práce: Chiroptická spektroskopie biotekutin jako podpůrný nástroj klinické diagnostiky

2. cena v kategorii publikovaných prací

  • Tao Wu, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Praha

název práce: Specific circularly polarized luminescence of Eu(III), Sm(III), and Er(III) induced by N-acetylneuraminic acid

3. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Kseniya Popovich, Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze

název práce: Nanohybridní systémy na bázi LuAG:Pr3+ - porphyrin pro produkci singletního kyslíku: cesta k novým lékům pro PDTX

  • Mgr. Dominika Luptáková, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i, Praha

název práce: Klinická hmotnostní spektrometrie

 

Abstrakta oceněných prací budou k dispozici v Bulletinu č. 182.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005