Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

 2016

Čestným předsedou poroty byl prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.

1. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Barbora Svatošová, Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno

název práce: Analýza antarktických otolitů pomocí hmotnostní spektrometrie

2. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Michal Rosůlek, Laboratoř strukturní biologie a buněčné signalizace, MÚ AV ČR, v.v.i.

název práce:  Studium vlivu kofaktoru na strukturu proteinu pomocí hmotnostní spektrometrie

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Miloslav Surýnek, Katedra chemické fyziky a optiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Optická spektroskopie magneticky uspořádaných materiálů

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

název práce: Long-range and high-speed electronic spin-transport at a GaAs/AlGaAs semiconductor

2. cena v kategorii publikovaných prací

  • Mgr. Jan Vícha, Ph.D., Centrum Polymerních Systémů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

název práce: Vysvětlení původu abnormálních 1H, 13C a 29Si NMR chemických posunů ve sloučeninách TII a PbII

3. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Lucie Habartová, Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

název práce: Chiroptická spektroskopie v analýze reálných klinických vzorků

  • M.Sc. Michael Greben, Katedra chemické fyziky a optiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Advanced optical spectroscopy of semiconductor nanostructures

  • Mgr. Jan Novotný, Ph.D., Středoevropský technologický institut (CEITEC) a Masarykova univerzita Brno

název práce: Interpretace paramagnetických NMR spekter potenciálních Ru metaloléčiv

 

Abstrakta oceněných prací jsou k dispozici v Bulletinu č. 174.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005