Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

 2015

Čestným předsedou poroty byl prof. Ing. Karel Volka, CSc.

1. cena v kategorii diplomových prací

  • MUDr., Mgr. Adam Tesař, Oddělení fyziky biomolekul, Fyzikální ústav Matematicko- fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Ramanova spektroskopie jako nástroj k diagnostice Alzheimerovy choroby

2. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Peter Urbanovský, Katedra anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

název práce: MRI konstratné látky pre angiografické aplikácie

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Veronika Sutrová, Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

název práce: Optimalizace nových aktivních povrchů tvořených soubory plasmonických nanočástic pro studium SERS, SERRS a povrchem modifikované luminiscence vybraných molekul

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • Mgr. Jiří Kessler, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

název práce: Interpretace spekter Ramanovy optické aktivity proteinů

2. cena v kategorii publikovaných prací

  • Mgr. Jan Vícha, Ph.D., Centrum Polymerních Systémů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

název práce: Vznik a propagace relativistických efektů v NMR spektroskopii

3. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Marcela Dendisová, Ph.D., Ústav fyzikální chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

název práce: Studium sorpčních efektů na Au, Ag a Cu površích s využitím in-situ EC-SERS

 

 

Abstrakta oceněných prací budou k dispozici v Bulletinu č. 170.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005