Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

 2014

Čestným předsedou poroty byl doc. Bohuslav Strauch, CSc.

1. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Pavel Malý, Fyzikální ústav MFF Univerzity Karlovy

název práce: Jednomolekulární spektroskopie fotosyntetických anténních systémů

2. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Martin Šubr, Fyzikální ústav MFF Univerzity Karlovy

název práce: SERS spektroskopie modelových biomolekul pro SERS biosenzing

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Petr Motloch, Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

název práce: Efekt stříbra v katalýze zlatem

  • Mgr. Radek Coufal, Katedra organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

název práce: Reverzibilní interakce derivátů pyrazinu a dihydropyrazinů s  fotoluminiscenčními vlastnostmi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V roce 2014 se soutěž v kategorii publikovaných prací neuskutečnila.

 

Abstrakta oceněných prací budou k dispozici v Bulletinu č. 166.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005