Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

 2013

1. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Šárka Gregorová, Fyzikální ústav MFF Univerzity Karlovy

název práce: Ramanova mikrospektroskopie a mapování jednotlivých buněk

2. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Martin Golan, Fyzikální ústav MFF Univerzity Karlovy

název práce: Studium struktury guaninových kvadruplexů pomocí neresonanční Ramanovy spektroskopie

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Karel Marschner Ústav analytické chemie AV ČR/ Katedra analytické chemie PřF Univerzity Karlovy

název práce: Optimalizace podmínek generování a atomizace arsanů pro speciační analýzu metodou atomové fluorescenční spektrometrie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • Zuzana Morávková, PhD., Ústav makromolekulární chemie AV ČR

název práce: Studium karbonizace vodivého polymeru polyanilinu a oligomerů anilinu pomocí vibrační spektroskopie

2. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Petr Štěpánek, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

název práce: Communication: Fullerene resolution by the magneic circular dichroism

3. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Jan Koucký, Ústav analytické chemie VŠCHT

název práce: Mikrovlnná studie izotopologů radikálu FCO2

 

Abstrakta oceněných prací jsou k dispozici v Bulletinu č. 162.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005