Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

 2012

1. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Tomáš Janda, Katedra chemické fyziky a optiky MFF Univerzity Karlovy

název práce: Dynamika spinové polarizace v polovodičích

2. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Tereza Krchová, Katedra anorganické chemie PřF Univerzity Karlovy

název práce: MRI kontrastní látky využívající přenosu saturace

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Jaroslava Kubrová Ústav jaderné fyziky AV ČR

název práce: Obsah uranu v plodnicích velkých hub

  • Mgr. Alan Kádek, Mikrobiologický ústav AV ČR

název práce:  Proteomická charakterizace membránových mikrodomén lidských NK buněk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Jakub Kaminský, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

název práce: Struktura a dynamika insulinu sledovaná pomocí Ramanovy optické aktivity

2. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Jozef Lengyel, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

název práce: Procesy na ľadových nanočasticiach v molekulových lúčoch: Polárne stratosférické mraky a ozónová diera v laboratórnych experimentoch

3. cena v kategorii publikovaných prací

  • Mgr. Dominik Heger, Ph.D., Ústav chemie PřF Masarykovy univerzity

název práce: Fotochemické chránící skupiny - mechanistické studie pomocí časově rozlišené (ultrarychlé) spektroskopie

 

Abstrakta oceněných prací jsou k dispozici v Bulletinu č. 158

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005