Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

 2011

1. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Jakub Klener, Fyzikální ústav MFF Univerzity Karlovy

název práce: Diagnostika neurodegenerativních chorob pomocí Ramanovy spektroskopie

2. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Markéta Kokošková,  Katedra anorganické chemie PřF Univerzity Karlovy

název práce: Bipyridylové komplexy Ru(II) jako SERS spektrální sondy pro studium mechanismu povrchem modifikovaných optických procesů

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Marek Scholz, Katedra chemické fyziky a optiky MFF Univerzity Karlovy

název práce: Methods of Study of Photosensitizer-photophysics with Application on Thiazolyl-porphyrins

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • RNDr. Irena Matulková, Ph.D., Katedra anorganické chemie PřF Univerzity Karlovy

název práce: Příprava a detailní spektroskopická charakterizace materiálů pro nelineární optiku

  • RNDr. Martin Dračínský, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

název práce: Kombinace experimentálních NMR dat s teoretickými výpočty pro studium struktury, vlastností a reaktivity molekul

  • RNDr. Vladimír Vrkoslav, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

název práce: Nové metody pro analýzu neutrálních lipidů a sledování jejich distribuce na biologických objektech

2. cena v kategorii publikovaných prací

  • neudělena

3. cena v kategorii publikovaných prací

  • neudělena

 

Abstrakta oceněných prací jsou k dispozici v Bulletinu č. 154.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005