Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

 2009

1. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Tomáš Pazderka, Oddělení fyziky biomolekul Fyzikálního ústavu MFF Univerzity Karlovy

název práce: Studium dynamiky proteinů pomocí optické spektroskopie

2. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Mária Šoltésová, Katedra fyziky nízkých teplot MFF Univerzity Karlovy

název práce: Experimental Investigation of Selected Supramolecular Systems by NMR Spectroscopy

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Ing. Marie Krásová, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

název práce: Vysokoúčinná kapalinová chromatografie lipidů a jejich identifikace pomocí hmotnostní spektrometrie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Robert Jirásko, Ph.D., Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

název práce: Charakterizace organokovových sloučenin s využitím hmotnostní spektrometrie s ionizací elektrosprejem

2.  - 3. cena v kategorii publikovaných prací

  • Mgr. Eva Rozkotová, Oddělení optiky a optoelektroniky Katedry chemické fyziky a optiky MFF Univerzity Karlovy

název práce: Studium feromagnetického polovodiče (Ga,Mn)As pomocí ultrarychlé laserové spektroskopie

  • Mgr. Hynek Němec, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR

název práce: Ultrarychlá dynamika elektronů v neuspořádaných organických a anorganických polovodičích studovaná pomocí časově rozlišené terahertzové spektroskopie

 

Abstrakta oceněných prací jsou k dispozici v Bulletinu č. 146.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005