Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

 2008

1. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Michaela Fridrichová, Katedra anorganické chemie PřF Univerzity Karlovy

název práce: Nové materiály pro generování druhé harmonické frekvence – příprava a studium solí derivátů
biguanidu

2. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Václav Profant, Katedra fyzikální chemie a optiky MFF Univerzity Karlovy/ UFCH J. Heyrovského AV ČR

název práce: Studium volných klastrů a nanočástic v molekulových paprscích

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Ing. Marie Kubešová, FJFI ČVUT/ UJF AV ČR

název práce: Validace metody ko standardizace v neutronové aktivační analýze

  • Ing. Kamila Syslová, Ústav organické technologie VŠCHT

název práce:  Vývoj metody pro multimarkerový screening kondenzátu vydechovaného vzduchu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • RNDr. Jan Kratzer, Ph.D.,  Ústav analytické chemie AV ČR

název práce: Prekoncentrace hydridů As, Sb, Bi a Se v křemenných atomizátorech s AAS detekcí: vývoj a optimalizace metody, studium mechanismů a rutinní aplikace v ultrastopové analýze

  • Mgr. Michael Volný, Ph.D., Dept. of Chemistry, University of Washington / Mikrobiologický ústav AV ČR

název práce: Možnosti a aplikace preparativní hmotnostní spektrometrie

2. cena v kategorii publikovaných prací

  • neudělena

3. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Miroslav Lísa, Ph.D., Katedra analytické chemie Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

název práce: Charakterizace přírodních směsí triacylglycerolů pomocí HPLC/MS

  • RNDr. Jan Borovička, Ph.D., ÚJF AV ČR

název práce: Geochemické a ekologické aspekty obsahů stopových prvků v houbách

 

Abstrakta oceněných prací jsou k dispozici v Bulletinu č. 142.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005