Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

 2007

1. cena v kategorii diplomových prací

  • Ing. Lucie Kolesniková, Ústav analytické chemie FCHI, VŠCHT Praha

název práce: Hyperjemná struktura v radikálech a v standardních molekulách

2. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Stanislav Musil, PřF Univerzity Karlovy/ Ústav analytické chemie AV ČR

název práce: On-line předredukce pětimocných sloučenin arsenu kyselinou thioglykolovou pro speciační analýzu atomovou absorpční spektrometrií se selektivním generováním hydridů a kolekcí vymrazováním

3. cena v kategorii diplomových prací

  • Ing. Jindřich Koubek, PřF Univerzity Karlovy/ Ústav analytické chemie AV ČR

název práce: Starkův jev při studiu vysoce rozlišených spekter

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Tomáš Čajka, Ústav chemie a analýzy potravin VŠCHT Praha

název práce: Gas Chromatography–Time-of-Flight Mass Spectrometry: An Effective Analytical Tool in the
Analysis of Complex Food and Environmental Matrices

2. cena v kategorii publikovaných prací

  • Dmitry Nuzhnyy, PhD ., Fyzikální ústav AV ČR

název práce: Spektroskopie měkkých módů

3. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Tomáš Kohoutek, Ph.D., Katedra analytické chemie Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

název práce: Charakterizace tenkých vrstev amorfních chalkogenidů pomocí spektroskopických metod

 

Abstrakta oceněných prací jsou k dispozici v Bulletinu č. 138.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005