Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

 

 2006

1. cena v kategorii diplomových prací

  • Mgr. Zuzana Jandurová,  Katedra anorganické chemie PřF Univerzity Karlovy

název práce: Tetrafosforová analoga Ln–DOTA: Komplexy bez vody ve vnitřní koordinační sféře

  • Mgr. Petr Žáček, Katedra analytické chemie PřF Univerzity Karlovy/ÚCHP AV ČR

název práce: Měření spekter 15N NMR benzonitrilů substituovaných na benzenovém kruhu

2. cena v kategorii diplomových prací

  • neudělena

3. cena v kategorii diplomových prací

  • neudělena

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. cena v kategorii publikovaných prací

  • neudělena

2. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Ján Tarábek, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

název práce: In situ EPR spektroelektrochémia salénových polymérov a fulerénových „peapod-ov“

3. cena v kategorii publikovaných prací

  • Ing. Pavel Diviš, Ph.D., Fakulta chemická VUT Brno

název práce: Aplikace spektroskopických technik při analýze environmentálních systémů

 

Abstrakta oceněných prací jsou k dispozici v Bulletinu č. 134.

 

Ročník   2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005