Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

ve spolupráci

s Ústavem chemie PřF MU Brno     

 

pořádá workshop    

 

Speciační analýza 2022

 

13. - 16. června 2022

 

Skalka u Ježova

 

 

Více informací