Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

ve spolupráci

 s Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 

 

pořádá workshop

 

Speciační analýza 2017

 

22. - 25. května 2017

Skalka u Ježova

 

Více informací

 

Děkujeme sponzorům za podporu tohoto workshopu