Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

 

ve spolupráci

  s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity

 

pořádá 

 

Školu molekulové spektrometrie

(spektrofotometrie, luminiscenční spektrometrie a chiroptické metody)

 

13. - 15. červen 2016

 

Brno, Masarykova univerzita, Univerzitní Kampus Bohunice

 

BLIŽŠÍ INFORMACE

 

Děkujeme sponzorům za podporu Školy molekulové spektrometrie