On-line přihláška nového člena SSJMM

      Vyplněním přihlášky se můžete přihlásit i k odběru informací Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci zasílaných elektronickou poštou. Povinné údaje jsou označeny *.

      Zvolte si prosím spektrální techniky a aplikační oblasti, o které máte zájem. Cílem této přihlášky je přesněji zasílat emailové pozvánky pouze na akce, o které projevíte zájem. U všech pořádaných akcí budeme dbát na to, aby informačních emailů bylo co nejméně. Zvolené preference lze později změnit (novým vyplněním formuláře pro stejnou e-mailovou adresu).

 

např. návrhy na nové techniky a aplikační oblasti, připomínky k členství apod.