Odkazy

Společnosti

Databáze

Portály

Uspořádané seznamy odkazů

Výukové materiály, software

 • The Spectroscopic Tools
  Spektroskopické nástroje pro vyhodnocení 1H a 13C NMR, IR a MS spekter.
 • WebSpectra
  1H NMR, 13C NMR, DEPT, COSY a IR spektra různých sloučenin.
 • NMR Spectroscopy. Principles and Application
  Přednášky z Imperial College (Henry S. Rzepa).
 • Computed Spectral Data 3D-Visualization (ComSpec3D)
  Online služba k vizualizaci IR/Ramanových spekter a 3D-animovaných normálních vibrací jakékoliv racionální vstupní struktury molekul. Všechna spektrální data jsou založena na kvantově-mechanických výpočtech prováděných pomocí semi-empirického programu VAMP (metoda PM3). Software vyžaduje instalaci Java a JavaScritpt.
 • Infrared Spectroscopy Interactive Visualizations
  Interaktivní vizualizace IR spekter - příklady přiřazení píků normálním vibracím některých organických látek. Pro stažení potřebného software (bez poplatku) je nutná registrace.
 • Spectrum Analyzer
  Program pro zobrazování, identifikaci a analýzu optických emisních spekter vyvíjený na Katedře fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
  Program je možné zdarma stáhnout.

Zahraniční konference: