Milá kolegyně, milý kolego,

    rádi bychom Vás pozvali k účasti na 13. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie, která bude pořádána Spektroskopickou společností Jana Marka Marci a Katedrou analytické chemie Univerzity Pardubice ve dnech 2. - 7. 9. 2012. Škola MS se bude konat v Srní v Kašperských horách na Šumavě stejně jako v loňském roce, kdy účastníci tuto lokalitu hodnotili velice pozitivně. Hotel Srní a jeho sousední depandance hotel Šumava leží přímo v srdci Národního parku Šumava a disponuje širokým spektrem kvalitních konferenčních služeb na přijatelné cenové hladině, která je navíc pro účastníky této akce snížena.

    Hlavním tématem letošního ročníku jsou novinky a trendy v hmotnostní spektrometrii a spojení se separačními technikami. Na základě zájmu účastníků v předchozích letech je program doplněn řadou prakticky zaměřených sekcí pro vybrané aplikace hmotnostní spektrometrie v (bio)analytické chemii. Novinkou je posun začátku odborného programu již na neděli odpoledne, kdy bude v zahajovací sekci předána Cena Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery za hmotnostní spektrometrii zástupci firmy HPST jako sponzora soutěže pro rok 2012. Hlavním lákadlem zahajovací sekce bude jistě plenární přednáška Dr. Aleše Svatoše z Max Planck Institute for Chemical Ecology v Jeně na téma vztahu mezi biologií a hmotnostní spektrometrií. Svou účast také potvrdili další renomovaní zahraniční odborníci: Dr. Davy Guillarme z University of Geneva ve Švýcarsku bude prezentovat přednášku o novinkách v oblasti spojení UHPLC/MS a farmaceutických aplikacích, Dr. Reinaldo Almeida z Německa bude přednášet o nových možnostech využití nanoelektrospreje v metabolomické analýze. Jako vždy se můžete těšit na řadu vynikajících českých lektorů. Celkem je v programu plánováno více než 50 přednášek ve 13 sekcích, v nichž si každý může najít téma podle svého zájmu.

    Registrace bude probíhat jako obvykle výhradně online na webových stránkách Školy MS: http://www.spektroskopie.cz/?q=msskola2012 kde je také předběžný program a veškeré organizační informace, které budou průběžně aktualizovány a doplňovány. V letošním roce je rezervována dostatečná kapacita hotelů Srní a Šumava, takže by nemělo dojít k uzavření registrace několik měsíců před akcí jako v předchozích letech. Včasná registrace s platbou registračního poplatku nejpozději do 1. 7. 2012 je finančně zvýhodněna. Při registraci na konferenci obdrží každý účastník sborník obsahující plné verze prezentovaných přednášek. Pro začátečníky či méně pokročilé nabízíme možnost účasti na nedělním předkonferenčním přípravném kurzu v trvání celkem 6 hodin, kde bude možné získat nebo si zopakovat základy hmotnostní spektrometrie.

    Je již zavedenou tradicí, že odborný program doplňuje bohatý společenský a sportovní program pro neformální diskuzi i utužení vzájemných interakcí v hmotnostně-spektrometrické komunitě. Díky významné finanční podpoře hlavních firem v oboru hmotnostní spektrometrie je možné pro všechny účastníky uspořádat každý večer společenský program s rautem v následujícím pořadí: neděle (HPST), pondělí (Bruker Daltonics), úterý (Thermo Fisher Scientific), středa (Waters) a čtvrtek (AB SCIEX). Tradiční středeční sportovně kulturní dopoledne s nabídkou 5 různých variant programu bude sponzorováno firmou LECO.

    Budeme se těšit na setkání v Srní

Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
předseda organizačního výboru