Registrace do kurzů vibračních spekter 2024

 

Měření vibračních spekter   8. - 12. leden 2024  

Kurz je zaměřen na teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých měřících technik, běžných i speciálních, včetně pochopení jejich úskalí. Vhodný je i pro začátečníky z řad zaměstnanců firem, které využívají spektroskopickou instrumentaci. Součástí kurzu jsou laboratorní cvičení na jednotlivých instrumentacích.

Interpretace vibračních spekter    15. - 19. leden 2024 

Kurz je zaměřen na osvojení si základních interpretačních dovedností – identifikace funkčních skupin a jejich vazby na okolí. Vhodný je i pro začátečníky z řad zaměstnanců firem, které využívají spektroskopickou instrumentaci. Součástí kurzu jsou interpretační cvičení a soutěž.

 

Účastnický poplatek za jednotlivé kurzy
člen SSJMM 4 000,- Kč + DPH v aktuální sazbě
ostatní 5 200,- Kč + DPH v aktuální sazbě
Pro účastníky obou kurzů je zvýhodněný účastnický poplatek
člen SSJMM 7 000,- Kč + DPH v aktuální sazbě
ostatní 9 000,- Kč + DPH v aktuální sazbě

Počet účastníků kurzů je omezený.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Přihlášení účastníci obdrží fakturu na zaplacení účastnického poplatku.

 

REGISTRACE