Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

odborná skupina vibrační spektroskopie

ve spolupráci

  s Ústavem analytické chemie a Centrálními laboratořemi VŠCHT Praha

 

pořádá kurzy

 

Interpretace vibračních spekter

29. srpna - 2. září 2022

 

a

 Měření vibračních spekter

12. - 16. září 2022

 

VŠCHT Praha 6, Technická 5, budova A

 

 

VÍCE INFORMACÍ