Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

 

ve spolupráci

 s Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

a pod záštitou děkana PřF MU doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.

 

pořádá

 

Kurz laserové ablace 2021

 

7. - 10. červen 2021

 

Masarykova univerzita, Univerzitní kampus Bohunice

Kamenice 5, Brno

  

   Vážení účastníci Kurzu laserové ablace. Kurz se uskuteční ve dnech 7. – 10. 6. 2021 v prezenční i online formě. Přednášky se budou konat v UKB v místnosti 205 pavilonu B11. Registrace bude v místnosti 232 pavilonu C14. Online forma bude probíhat přes aplikaci MS Teams (doporučujeme nainstalovat, https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app). Pozvánku do týmu „Kurz laserové ablace“ v MS Teams naleznete ve svém emailu. V případě, že pozvánku neobdržíte, napište email na „immss@spektroskopie.cz“ s požadavkem o zaslání přístupového kódu do skupiny.

   Protože prezentaci posterů musíme přizpůsobit i online formě kurzu, každý prezentující připraví krátký (maximálně 2 minutový) komentovaný videopříspěvek, ve kterém svůj poster představí. Ukázku příspěvku naleznete na této stránce v podání Jana Marka Marci. Buďte originální :-). Video i poster ve formě pdf. budete nahrávat do Teams do vyhrazené složky. Pro prezenční formu připravujte poster formátu A0 na výšku. Když situace dovolí, postery budou prezentovány i živě v papírové podobě v době k tomu určené (viz program). Přihlášení účastníci do posterové sekce jsou automaticky zařazeni do soutěže o nejlepší prezentovaný poster.

   Všechny také prosíme o vyplnění dotazníku o účasti na společenském večerním programu, usnadní nám to přípravy.

   V případě dotazů nás kontaktujte přes email „immss(at)aspektroskopie.cz”. Děkujeme.

 

REGISTRACE

 

PROGRAM

 

DOTAZNÍK

 

Děkujeme sponzorům za podporu Kurzu laserové ablace