Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

 

ve spolupráci

 s Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 

a pod záštitou děkana PřF MU doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.

 

pořádá

 

Kurz laserové ablace 2020

 

1. - 4. červen 2020

 

Univerzitní kampus MU Brno - Bohunice

 

více informací