Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

ve spolupráci

 s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity 

a pod záštitou děkana PřF MU doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Dr.

 

pořádá

 

Kurz ICP 2019

 

27. - 30. květen 2019

 

Univerzitní kampus MU Brno - Bohunice

 

více informací

 

Děkujeme sponzorům za podporu Kurzu ICP 2019