Skip to Content

 

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

ve spolupráci

 s Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 

a pod záštitou děkana PřF MU doc. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr.

 

pořádá

 

Kurz ICP 2017

 

29. květen - 1. červen 2017

 

Univerzitní kampus MU Brno - Bohunice

 

více informací

 

Děkujeme sponzorům za podporu Kurzu ICP 2017

           

 Dr. Radut | page