Grant SMMS výsledky

 

Grant SMMS

Výsledky 2. ročníku soutěže - 2019

 

Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMmotnostní Spektrometrie na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie v roce 2018 získávají:

Ing. Michaela Chocholoušková, Fakulta chemicko-technologická, UP, Pardubice

Quantitative analysis of lipids in biological samples using HILIC-UHPLC/MS: optimization of sample preparation and validation

(HPLC 2019, Milán, Itálie)

Ing. Štěpán Strnad, Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT, Praha

Free floating sections - a new procedure of sample preparation for the study of neurodegenerative disorders by mass spectrometry imaging

(OurCon VII Conference, Saint-Malo, Francie)

 

Výsledky 1. ročníku soutěže - 2018

 

Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMmotnostní Spektrometrie na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostní spektrometrie v roce 2018 získávají:

Mgr. Martina Komendová, PřF MU, Brno

Development of a 3D printed titanium device with an electrochemical detection for a simultaneous analysis of neurotransmitters

(HPLC 2018, Washington, DC, USA)

Mgr. Dominika Luptáková, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

Lipid remodeling in melanoma cancer tissue investigated by MALDI mass spectrometry imaging

(OurConn IV Conference 2018, Charleston, SC, USA)