Skip to Content

 

Postdoc pozice ve skupině hmotnostní spektrometrie Univerzity Pardubice

     Přinášíme informaci o volné postdoc pozici ve skupině hmotnostní spektrometrie prof. Michala Holčapka na univerzitě v Pardubicích. Bližší informace najdete zde

 

22. mezinárodní konference hmotnostní spektrometrie IMSC 2018

     Byla zahájena registrace včetně podávání abstraktů na IMSC 2018 (http://www.imsc2018.it/), která se bude konat v italské Florencii ve dnech 26. - 31. srpna 2018. S případnými nominacemi na Thomsonovu cenu (info) a cenu Curt Brunnée (info) se obracejte na sekci hmotnostní spektrometrie SSJMM do 15. prosínce 2017. Doktorandi mohou požádat o cestovní grant JMS Travel Award.

 

Metrohm Young Chemist Award 2018

     Společnost Metrohm v rámci oslav 75. výročí svého založení vyhlašuje soutěž pro mladé vědecké talenty Metrohm Young Chemist Award. Hlavní cenou je finanční odměna ve výši 100 000,- Kč a výlet do centrály společnosti ve Švýcarsku. Práce musí být odeslána do 30. června 2018 a podmínky účasti jsou k dispozici zde.

 

Měření a interpretace vibračních spekter 2018

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, odborná skupina vibrační spektroskopie ve spolupráci s Ústavem analytické chemie a Centrálními laboratořemi VŠCHT Praha pořádají tradiční kurzy Měření vibračních spekter - 15. - 19. ledna 2018 a Interpretace vibračních spekter - 22. - 26. ledna 2018. Registrace na oba kurzy bude spuštěna začátkem listopadu.

 

16. Česko - slovenská spektroskopická konference 2018

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci se Slovenskou spektroskopickou spoločnosťou pořádá 16. Česko - slovenskou spektroskopickou konferenci, která se uskuteční ve dnech 27. - 31. května 2018 v hotelu Harmonie v Luhačovicích. Bližší informace o akci najdete na webových stránkách http://16cssc2018.spektroskopie.cz .

 

Bulletin SSJMM - č. 177

     Nové vydání bulletinu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci najdete zde.

 

Vítěz Ceny Vladimíra Hanuše 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci uděluje každoročně cenu za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, Cenu Vladimíra Hanuše (více o soutěži). V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno 12 článků, z nichž odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Protein Chips Compatible with MALDI Mass Spectrometry Prepared by Ambient Ion Landing (abstrakt), jejímiž autory jsou Petr Pompach, Oldřich Benada, Michal Rosůlek, Petra Darebná, Jiří Hausner, Viktor Růžička, Michael Volný a Petr Novák. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny dne 12. září 2017 na 18. Škole hmotnostní spektrometrie v Luhačovicích, kde byla vítězná práce představena dr. Michaelem Volným formou přednášky. Výhercům srdečně gratulujeme.

 

ESAS & CANAS 2018

    Další ročníky European Symposium on Atomic Spectrometry a Colloquium Analytische Atomspektroskopie Anwendertreffen Plasmaspektrometrie proběhnou 20. - 23. března 2018 v Berlíně. Bližší informace najdete v cirkuláři zde.

 

Soutěž mladých spektroskopiků 2017

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže mladých vědců v oboru spektroskopie. Soutěž má dvě kategorie - kategorii diplomových prací a v kategorii publikovaných prací. Uzávěrka přihlášek byla stanovena na 4. října 2017. Bližší informace a formuláře najdete zde.

 

Winter Conference on Plasma Spectrochemistry 2018

   Další ročník WInter Conference on Plasma Spectrochemistry se uskuteční 8. - 13. ledna 2018 na Amelia Island, Florida. Bližší informace najdete zde.

 

Optik Instruments - Akce 2017

     Společnost Optik Instruments přináší pozvánku na školení a setkání, která pořádá v roce 2017. Bližší informace zde.Dr. Radut | page