Plenární přednášky

PL1 - Photon solid-state detectors: the revival of atomic spectrometry 

          Jean-Michel Mermet

PL2 - Využití ICP/MS ve speciační analýze stopových prvků

          Oto Mestek

PL3 - Orbitrap - new type of mass analyzer

          Alexander Makarov

PL4 - Recent developments in volatile compound generation for analytical atomic spectrometry

          Jiří Dědina

PL5 - Research in Analytical Spectroscopy: Are Revolutionary Developments still Possible?

          Gerhard Schlemmer

PL6 - Súčasné možnosti využitia atómovej emisnej spektrometrie ako anorganickej prvkovej analýzy v environmentálnej analýze

           Karol Florián 

 

Historické přednášky

Z1  -  Historický vývoj medzinárodnej spolupráce v slovenskej atómovej spektroskopii

          Eduard Plško

Z2  -  Rozvoj atómovej spektroskópie v ČSSR (1970-1993)

          Jana Kubová 

 

Přednášky

Sekce A:  Optická a hmotnostní plazmová spektrometrie 1

A1 - Fundamental study in plasma-assisted desorption/ionization ambient MS: comparison of 3 plasma sources by OES, MS and ion current measurements

        Jan Kratzer, Zoltán Mester, Ralph E. Sturgeon

A2 - Vývoj a vybrané aplikace aparatur pro laserovou spektroskopii na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně

         Jan Novotný, Jozef Kaiser, Radomír Malina, David Procházka, Miroslav Liška, Karel Novotný, Michaela Galiová, Aleš Hrdlička

A3 - Double pulse LIBS technika - vývoj instrumentace a aplikace pro stanovení distribuce těžkých kovů v rostlinách

        Karel Novotný, Michaela Galiová, Jozef Kaiser, Lucie Krajcarová, Aleš hrdlička, Viktor Kanický, Vítězslav Otruba

A4 - Vliv plynných příměsí na kinetiku dusíkového dohasínajícího výboje

          Aleš Hrdlička, Vítězslav Otruba, Viktor Kanický, František Krčma, Věra Mazánková, Ivana Bocková

Sekce B:  Spektrální techniky ve speciační analýze

B1 - Speciation analysis of arsenic in water by selective hydride generation and cryotrapping with quartz multiatomizer-AAS and ICP-MS detection

        Tomáš Matoušek, Randall J. Saunders, Lu Yang, Zoltán Mester

B2 - Separation and preconcentration of total dissolved cationic aluminium species using nano-sized TiO2 SPE prior to their determination by ET AAS and ICP OES

         Peter Matúš, Ingrid Hagarová, Marek Bujdoš, Jana Kubová, Pavel Diviš

B3 - Direct Solid Sampling Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry

        Bohumil Dočekal

B4 - Stanovení stopových obsahů Ir a dalších nečistot v platině s využitím oaTOF-ICP-MS spektrometrie

        Tomáš Černohorský, Anna Krejčová, Miloslav Pouzar

Sekce C:  Magnetická rezonanční spektroskopie

C1 - (Nukleární) magnetická rezonance - spektrální a zobrazovací metoda

         Jiří Brus

C2 - Studium roztoků termoresponzivních kopolymerů poly(N-isopropylmethakrylamid-akrylamid) NMR spektroskopií

        Jiří Spěváček, Hana Kouřilová, Julie Šťastná, Lenka Hanyková, Zdeňka Sedláková

C3 - Využití 19F MAS NMR pro charakterizaci strukturně neuspořádaných systémů

         Martina Urbanová, Ivana Šeděnková, Jiří Brus

C4 - 31P NMR spektroskopie v chemii organofosforitých sloučenin obsahujících Y, C, Y - chelatující ligandy

         Tomáš Řezníček, Roman Jambor

Sekce D:  Spektrální techniky v analýze životního prostředí

D1 - Analysis of drug residuals in waste water by tandem gas chromatography with mass spectrometric detection

         Josef Čáslavský, Petr lacina, Milada Vávrová, Ludmila Mravcová

D2 - Charakteristika vybraných stopových prvků ve fyzikálních frakcích prachu

         Jiřina Sysalová, Jiřina Száková

D3 - Charakterizace půd technikou DGT v kombinaci s metodami atomové spektrometrie

         Hana Dočekalová

D4 - Determination of trace metals in aquatic environmental systems using modified diffusive gradient in thin films technique

         Michaela Gregušová, Bohumil Dočekal

Sekce E:  Speciální spektroskopické techniky

E2 - ED-XRF: a powerful tool for determination of elemental composition of newly synthesized organic compounds

         Stanislava Matějková, Štefan Štanga

E3 - Study of Fe-Co nanocomposite films

        Adriana Lančok

E4 - Aplikácia Mössbauerovej spektroskopie v nanoštrukturách

        Josef Sitek, Jarmila Degmová

Sekce F:  Speciální spektroskopické techniky

F1 - Od hmotnostní mokroskopie přes ambientní techniky k diagnostice houbových onemocnění

        Vladimír Havlíček, Michael Volný, Karel Lemr, Marián Hajdúch, Veronika Vidová, Miroslav Šulc, Marek Kuzma, Oldřich Benada

F2 - Isolation, properties, N-glycosylation and proteomic application of propyl endoprotease from Aspergillus niger

       Pavel Řehulka, Marek Šebela, Jaromír Kábrt, Martin Raus, Helena Řehulková, Tomáš Oždian, Vojtěch Franc, Josef Chmelík

F3 - The Analytical Challenge of Proteomics and the Potential of Ion Mobility Enhanced LC/MS for Quantitative Analysis

       Miroslav Procházka, Mark McDowall, James Langridge, Tim Riley, Scott Geromanos

F4 - Rentgenová spektroskopie metalických mikro- a nanočástic v měkkých stomatologických tkáních

        Oldřich Benada, Zora Venclíková

Sekce G:  Optická a hmotnostní plazmová spektrometrie 2

G1 - Stanovení rtuti v povrchových vodách technikou eletrkochemického generování studené páry rtuti spojenou s MSP-OES detekcí

       Václav Červený, Mark Horváth, Martin Amberger, josé A. C. Broekaert

G2 - Simultaneous mass spectrometry - new approach for ICP

        Petr Kolečkář, Willi Barger, Henk Visser

G3 - How to solve Interferences in "state of the art" ICP-OES

        Uwe Oppermann, Jürgen Schram

Sekce H:  Hmotnostní spektrometrie

H1 - Hmotnostní spektrometrie v analýze voskových esterů

        Josef Cvačka, Vladimír Vrkoslav, Klára Urbanová, Martina Háková, Naděžda Červenková, Radka Míková, Irena Valterová

H2 - Studium metabolismu xenobiotik s využitím hmotnostní spektrometrie

        Michal Holčapek, Robert Jirásko, Milan Nobilis, Lenka Skálová

H3 - Nové možnosti MS instrumentace: h-SIM s vysokým rozlišením a přesným (3 ppm) výběrem iontu

         Petr Verner

H4 - The determination of Salvinorin A and Salvinorin B in body fluids by LCMS-IT-TOF

        Roman Oros, Marie Staňková

Sekce I:  Radioanalytické spektrální techniky

I1 - The role of neutron activation analysis in chemical metrology

        Jan Kučera

I2 - Synchrotron Radiation Applied to the Study of Nanocrystalline Alloys

        Marcel Miglierini

I3 - Instrumental activation analysis in verification and completing analytical data in geochemical reference materials

        Jiří Mizera, Zdeněk Řanda

I4 - Determination of fluorine in geochemical reference materials and coal by instrumental photon activation analysis

        Ivana Krausová, Jiří Mizera, Zdeněk Řanda, David Chvátil, Ivana Sýkorová

Sekce J:  Infračervená a Ramanova spektroskopie 1

J1 - Surface-enhanced vibrational spectroscopy on electrochemically prepared layers of gold, silver and copper: What is the effect of surface morphology?

        Pavel Matějka, Marcela Vyškovská, Alžběta Kokaislová, Vadym Prokopec, Jitka Čejková, Martin Člupek

J2 - Výroba generik - průmyslová špionáž IR a Ramanovou spektroskopií?

        Tomáš Pekárek

J3 - IR spectroscopy of intrazeolitic carbonyl complexes: Is CO vibration site-specific?

        Roman Bulánek, Dana Nachtigallová, Karel Frolich, Petr Nachtigall

J4 - Požadavky na metodu infračervené spektrofotometrie při budování databáze bojových chemických látek

        Bedřich Uchytil, Zdeňka Fabiánová

Sekce K:  Atomová absorpční spektrometrie

K1 - High-Resolution Continuum Source Atomic Absorption Spectrometry in Spectroscopic Investigations

        Bohumil Dočekal

K2 - Stanovenie ortuti technikou ETAAS po on-line elektrochemickej prekoncentrácii

        František Čacho, Ernest Beinrohr

K3 - Investigation of collection of hydride forming elements within an inductively heated graphite tube

        Šimon Vojta, Bohumil Dočekal

K4 - interferenční vliv významných složek matrice vzorku na stavenoví selenu metodou EcHG-QFAAS s použitím tubulárního generátoru

        Jakub Hraníček, Václav Červený, Petr Rychlovský

Sekce L:  Atomová absorpční spektrometrie

L1 - Ramanova spektroskopie jako nástroj studia slabých vodíkových vazeb v krystalických materiálech

        Ivan Němec, Irena Matulková, Ivana Císařová, Karel Teubner

L2 - Strukturní analýza přechodové zóny kompozitu PET-cement Ramanovou spektroskopií

        Vladimír Machovič, Lubomír Kopecký, Jana Andertová, Miloslav Lhotka

L3 - Determination of some parameters in wine by FT/NIR

        Jarmila Laštincová,Ĺubica Pospíšilová, Ladislav Tenkl, Ernest Beinrohr, Beata Lichtnekerova