Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

a

Slovenská spektroskopická spoločnosť

              pořádají

 14. Česko - slovenskou spektroskopickou konferenci

 

31. května - 3. června 2010

Evropské školící centrum, Litomyšl

 

Čestnou záštitu nad konferencí převzali:

Česká komise pro UNESCO
děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice
děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
město Litomyšl

Generální sponzor