Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Ahmed Hassan Zewail

Popisovat osobnost nositele Nobelovy ceny z roku 1999, který je podle Citation Index jedním z nejcitovanějších chemiků současnosti, je asi nadbytečné, zejména, kdy lze podrobné údaje nalézt na webových stránkách www.nobel.se/chemistry/laureates/1999. 

Pro úplnost lze snad připomenout, že profesor Zewail je prvním nositelem Nobelovy ceny egyptského původu, je mimořádným profesorem Linuse Paulinga na Caltechu a zapsal se jako průkopník časově rozlišené spektroskopie, se kterou je dnes schopen studovat kinetiku chemických reakcí v časových intervalech desítek atosekund (!). Dále se prof. Zewail zabývá i kinetikou bioprocesů s důrazem na fyzikální základy elementárních procesů v reálných živých systémech. Je autorem i vynikající populárně vědecké a biografické knihy "Cesta časem" (Voyage Through Time).

(Bulletin 115/prosinec 2002) 

zpět