Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Thomas L. Wilson

Prof. Thomas L. Wilson získal vysokoškolské vzdělání ve fyzice na soukromé Saint Joseph´s University ve Filadelfii v roce 1964 a doktorát na slavné MIT (1969). Jeho spektroskopická kariéra je bytostně spjata s největším plně pohyblivým radioteleskopem na světě v Efelsbergu u Bonnu, kde působil 28 let. V roce 1997 odešel do Arizony, kde se stal ředitelem Heinrich Hertzova sub-mm teleskopu na universitní Stewardově observatoři. V roce 2002 se vrací do Německa na Radioastronomický ústav Maxe Plancka, aby se v roce 2003 stal jedním z ředitelů ESO a sektetářem největšího spektroskopického projektu v dějinách planety, projektu ALMA (Atacamský velký milimetrový / submilimetrový anténní systém). Po návratu do USA v roce 2009 byl i nadále u projektu ALMA v barvách NRAO (National Radio Astronomy Observatory) jako vedoucí pracovník. V roce 2010 přechází do výzkumných laboratoří námořnictva, kde vede výzkum monitorovacích a teleskopických zařízení. Prof. Wilson se výrazně zasloužil o realizaci projektu ALMA, jako mezinárodního projektu 27 zemí s českou účastí.

Z akademických ocenění Thomase L. Wilsona je vedle J. M. Marci medaile (2008) třeba připomenout Max-Planck-Forschungspreis (1990).

zpět