Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Štěpán Urban vystudoval fyzikální chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, následně získal doktorát na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského ČSAV v Praze. Po studiích absolvoval postdoktorandské pobyty na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem a na Státní univerzitě Ohio v Columbusu. Po roce 1989 získal prestižní Humboldtovo stipendium a byl hostujícím profesorem na universitách v Paříži, v Bologni  a v Columbusu. Ve své práci se věnoval zejména měření a teoretické interpretaci vysoce rozlišených spekter a teorii vibračně rotačních stavů molekul včetně jejich hyperjemných struktur.

Se svými studenty vybudoval na VŠCHT, kde pracuje od roku 2004, spektroskopickou laboratoř vysokého rozlišení v centimetrové, milimetrové a submilimetrové oblasti a nově laboratoř terahertzové spektroskopie. Byl členem ediční rady J. Mol. Spectroscopy, je členem mezinárodního výboru Mezinárodní konference o molekulové spektroskopii vysokého rozlišení, kde, pokud je konference v Praze, bývá předsedou organizačního výboru. V poslední době se zabývá vedle problematiky subinfračervených spektroskopií i olfaktronickou analýzou pachových stop pro potřeby orgánů činných v trestním řízení.

Prof. Urban je autorem vice jak 130 původních vědeckých prací v impaktovaných mezinárodních a národních časopisech. V současné době je prof. Urban pracovníkem Ústavu analytické chemie na Fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze.

 

zpět