Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Dr. František Tureček

František Tureček, nar. 14.4.1950 v Praze, absolvoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy Univerzity, obor organická chemie. V letech 1977-1987 byl zaměstnán jako vědecký pracovník Ustavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského, ČSAV. V roce 1987 emigroval s rodinou do USA, kde je of r. 1990 profesorem na University of Washington, Seattle. Jeho vědecká činnost se točí kolem hmotnostní spektrometrie a zahrnuje fundamentální studie struktury iontů a vysoce reaktivních molekul, konstrukci nových přístrojů, stereochemii, nové metody analýzy peptidů a proteinů a klinickou enzymologii s aplikacemi na plošný screening novorozenců k detekci vrozených metabolických poruch.  Je autorem více než 360 vědeckých prací, 3 knih, 30 přehledných článků a několika patentů. Je zakládajícím editorem časopisu Journal of Mass Spectrometry (1995) a členem ediční rady časopisu International Journal of Mass Spectrometry (od r. 2000). V r. 2005-2007 byl sekretářem Americké společnosti pro hmotnostní spektrometrii (ASMS). V r. 2010 obdržel cenu Česká hlava Patria, v r. 2012 obdržel zlatou Thomsonovu medajli Mezinárodní federace hmotnostní spektrometrie. Je čestným členem České společnosti pro hmotnostní spektrometrii.

zpět