Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

Dr. Laurence S. Rothman

Dalším laureátem medaile Jana Marka Marci z Kronlandu se  stal Dr. Laurence S. Rothman, ředitel programu HITRAN na Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics Harvardovy university v Cambridge. Medaile je oceněním jeho celoživotních zásluh za rozvoj kvantitativní molekulové spektroskopie a především za vybudování spektroskopické databáze HITRAN, která je jedním z klíčových zdrojů dat pro modelování a analýzu atmosférických a astrofyzikálních měření.

Prof. Rothman se narodil 20. ledna 1940. Svá vysokoškolská studia absolvoval na Massachusetts Institute of Technology v Cambridge a na universitě v Bostonu, kde v roce 1971 získal doktorát. Od roku 1968 pracoval v Air Force Geophysics Laboratory (AFGL) na základně amerických leteckých sil v Hanscom, kde stál u zrodu projektu kompilace absorbčních parametrů atmosférických molekul (databáze HITRAN) a kde v dalších letech vedl laboratoř vysoce rozlišené molekulové spektrokopie AFGL. Řídil rovněž projekt stratosférických balónových interferometrických měření (SCRIBE), který poskytl vůbec první emisní stratosférická spektra.

Pod jeho vedením se databáze HITRAN rozrostla z původních infračervených dat pro 7 základních atmosférických molekul (H2O, CO2, O3, N2O, CO, CH4 a O2), na soubor více než 40 molekul pokrývající spektrální oblast od nízkých rádiových frekvencí až do ultrafialové oblasti spektra. Obor uživatelů se z původních vojenských aplikací rozšířil do oblasti dálkové detekce molekul v atmosféře Země ale i v planetárních atmosférách, kontroly průmyslového znečištění a modelováni klimatických změn. Prof. Rothman řídí tento projekt i po svém přechodu do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics v roce 1999, kde působí dodnes v sekci atomové a molekulové fyziky.

Prof. Rothman se významně podílel na organizaci nejdůležitějších spektroskopických konferencí v oboru molekulové spektroskopie. V letech 1992-95 byl členem řídícího výboru Symposia o spektroskopii na Ohio State University Spectroscopy a v letech 2008-2012 předsedou mezinárodního řídícího výboru pražské mezinárodní konference o molekulové spektroskopii s vysokým rozlišením. V letech 1985-2001 působil jako hostující profesor na Université Pierre et Marie Curie v Paříži. Jako vedoucí editor časopisu Journal od Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer se v posledních letech zasloužil o výrazný růst jeho kvality a citovanosti. Je nositelem mnoha ocenění, z nichž zřejmě zatím nejvýše stojí AF Geophysics Guenter Loeser Award, nejvyšší ocenění Geofyzikální laboratoře USAF za celoživotní přínos pro geofyzikální vědy.

(Bulletin 157/prosinec 2012)

zpět