Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Terry A. Miller

Prof. Terry A. Miller (*1943) bakalářský titul získal na univerzitě v Kansasu, pomocí NSF a Marshllova stipendií se dostal do Anglie, kde na universitě v Cambridge získal doktorát (PhD, 1968).  Následovaly pionýrské spektroskopické  práce na radikálech v Bellových laboratořích (1968-1984, společně V. Bondybeyem) a současně jako externí  pedagog působil na Princetonské univerzitě  (1968-71), na Stanfordu (1972) a v Okazaki na slavném Ústavě molekulárních věd (1983, s prof. Endo). Od roku 1984 do současnosti působí na Statní universitě Ohio jako „Eminent Scholar".

Terry Miller působí nebo působil v redakčních radách  řady prestižních časopisů (J. Chem. Phys., Laser Chem., Rew. Sci. Instr., J. Phys. Chem., Ann. Rew. Phys. Chem., J. Opt. Soc. Am. A v J. Mol. Spectrosc., který od roku 2005 vede jako editor) a vedle medaile J. M.M.  (2008) dostal řadu dalších prestižních ocenění (William F. Meggars Award (1993), Bomem-Michaelson Award (1995), Bourke Medal (1998), Broida Prize (1999), Plyler Prize a Morley Prize (2009)). Je členem Optical Society of America, American Physical Society, American Chemical Society a American Association for Advancement of Science. Na jeho počest bude v roce 2013 vydáno speciální číslo J. Phys. Chem. u příležitosti jeho 70. narozenin.

Prof . Miller je autor nebo spoluautor více  než 350 původních prací, které se převážně týkají spektroskopie nestabilních molekul (radikálů, iontů) a jejich  fragmentů. Prof. Miller se nespokojil jen s jedinečnými laboratorními experimenty a s jejich teoretickou analýzou, ale významně se podílel i na vývoji  systémů pro detekci těchto transientních molekul v atmosféře, ve výfukových plynech atp.

zpět