Leo de Galan   (1937 - 2014)

    Leo de Galan zemřel náhle 19. listopadu 2014. Pokojně, v křesle, s knihou v ruce.

       Studoval na univerzitě v Amsterdamu a od počátku se pod vedením Dr. Boumanse věnoval spektroskopii, tehdy emisní. Odešel na stáž do USA, vrátil se ověnčen publikacemi a plný amerického nadšení a nových myšlenek začal uniíverzitní kariéru v Laboratoři analytické chemie na Technické univerzitě Delft. Jeho “americký” přístup k práci a ke studentům působil v tehdejším konzervativním holandském prostředí jak bomba. Všechno bylo nové, stejně tak jako plamenová atomové absorpční spektrometrie, které se od počátku věnoval. Měl jsem to štěstí, že jsem byl, v rámci česko-holandského výměnného stipendia, u toho a navázal s de Galanem trvalý vztah.

     Leo se velice rychle se propracoval do absolutní světové špičky. Dlužno podotknout, že v té době měla i československá atomová absorpční spektrometrie svoje významné místo v odborném světě. Nejen jednou z prvních monografií o AAS na světě, ale zejména díky osobnosti dr. Ivana Rubešky se řada spektrometrických akcí konala v tehdejším Československu a my jsme měli skvělou možnost na našich akcích vidět a diskutovat s těmi nejlepšími, včetně Leo de Galana, který byl u nás několikrát. Připomeňme XX. CSI v roce 1977 v Praze, semináře v Chlumu u Třeboně nebo v Karlově, se kterým se poutá humorná historka, kdy de Galanovi odletělo zavazadlo místo do Prahy do Budapešti a tak Leo strávil drahnou část noci psaním na fólie, a když konečně začal přednášku, tak vypli proud.

       Pro svůj osobitý ironický a často provokativní způsob byl oblíbený “keynote speaker” na mezinárodních konferencích nejenom ve spektroskopii a chromatografii. Jeho osobním úspěchem bylo organizování XXIII. CSI v Amsterdamu 1983. Připomeňme také jeho členství v redakčních radách významných odborných časopisů.

         Leo se také byl podívat na zeemanovské štěpení spektrálních čar na katedře analytické chemie UJEP,  což byl v té době také pionýrský čin. Škoda, že tehdejší vedoucí katedry špatně odhadl význam tohoto nápadu a tak se tomuto “dítěti” Prof. Otruby nedostalo, díky špatně zvolenému publikačnímu mediu, patřičného ocenění.

          de Galanův odborný horizont ze záhy rozšířil na ICP-AES a posléze na molekulární spektrometrii. Leo měl úžasnou schopnost převídat vývoj a okamžitě zaměřoval svoji pozornost na disciplíny, kde očekával dynamičtější vývoj. Mám v živé paměti, jak pozval přátele, a k všeobecnému úžasu nám oznámil, že končí se spektrometríí a ”jde do kapalinové chromatografie”. Se stejným ohromením byl přijat i konec jeho akademické kariéry a odchod “do praxe”, když začal pracovat jako šéf analytického výzkumu a statistiky koncernu Unilever a svoji odbornou erudici spojil se zlepšováním kvality ohromné palety a vymýšlení nových produktů tohoto giganta – “od Ramy přes Persil až po Magnum”. Pro Unilever pracoval  14 let až do konce své aktivní kariéry.

           Leo se vyznačoval mimořádnou teoretickou invencí ale takřka za každou základní myšlenkou se snažil vidět i její širší použití. Byl řídící silou spolupráce akademické analytické vědy s privátní sférou ”private partnership”, která dnes v Holandsku významně přispívá k renezanci této vědecké discipliny (www.ti-coast.com).

            Leo de Galan byl také skvělý pianista, znalec umění a hráč bridge. Byl ukázkovým příkladem všestranně nadaného člověka, nedostižný homo universalis. Odešel velký advokát analytické chemie.

                                                                                                                                                                                        Ivan Novotný