Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

Sir Harold W. Kroto

Sir Harold W. Kroto absolvoval chemii na University of Sheffield (1961), kde také v roce 1964 obdržel titul Ph.D. Později pracoval v National Research Council, na Rice University a v Bellových Laboratořích. Od roku 1990 působí jako předseda ediční rady Chemical Society Reviews. V roce 1996 mu byla udělena Nobelova cena za chemii. V současnosti je profesorem na University of Sussex. Jeho vědecká aktivita je dokumentována mnoha vinikajícími články, monografiemi a také velmi známou učebnicí s názvem "Rotational Spectroscopy". Zásadním způsobem přispěl k využití spektroskopie při chemickém výzkumu nových druhů látek, jako např. C60.

(Bulletin 104/říjen 2000)

zpět