Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. William Klemperer

Profesor Bill (William) Klemperer se narodil v New Yorku (6. 10. 1927) a po službě vlasti (1944-46) studoval na Harvardu, kde v roce 1950 získal bakalářský diplom. Doktorát získal na Kalifornské univerzitě v Berkeley (1954) pod vedením profesora G. Pimentela. Poté se vrátil na Harvard, kde přednášel analytickou chemii a zůstal až do současnosti, s výjimkou dvouletého „sabatical“ pobytu na Cambridgském (Anglie) oddělení astronomie (1968-69), který podnítil jeho zájem o interstelární spektroskopii a později interstelární chemii, jež ho proslavila. V letech 1979-81 působil ve vedení NSF (matematické a fyzikální vědy), je členem National Academy of Science a American Academy of Arts and Sciences a od Chicagské university získal titul D.Sc. Obdržel řadu cen, z významnějších jmenujme Langmuirovu cenu za fyzikální chemii od Americké chemické společnosti, Earle K. Plylerovu cenu Americké fyzikální společnosti, Michelsonovu cenu od „Coblentz“ společnosti, P. Debyeovu cenu fyzikální společnosti od Americké chemické společnosti, Faradayovu medaili Královské chemické společnosti (Anglie), E. B. Wilsonovu cenu za spektroskopii od Americké chemické společnosti atd. Bill Klemperer je také Čestným občanem města Toulouse. V americké veřejnosti se profesor proslavil i televizními kurzy chemie.

Profesor Klemperer je autor nebo spoluautor více než 270 původních, většinou spektroskopických prací zabývajících se molekulovou strukturou, přenosem energie, mezimolekulovými silami, slabými interakcemi, van der Walsovými molekulami, klastry a slabě vázanými komplexy. Velmi významné jsou jeho práce modelující tvorbu molekul a jejich detekci v mezihvězdném prostředí (T<10, p<10-14torr), v laboratořích za extrémně nízkých teplot (T<5), a dále také zavádí nový stav hmoty „zamrzlý plyn“.

(Bulletin 123/červen 2004)

zpět