Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Alexander Kist

Narodil se roku 1937 v Praze, avšak nyní je občanem Uzbekistánu. Po maturitě na gymnasiu v Praze studoval chemii na Státní universitě v Taškentu (1960), vědeckou hodnost kandidáta věd získal na Středoasijském polytechnickém institutu v Taškentu (1965) a hodnost doktora věd na Leningradské státní universitě v St. Petersburgu (1970), je profesorem analytické chemie (1974), v roce 1992 byl zvolen členem korespondentem Ruské akademie přírodních věd a dále byl zvolen členem International Society for Trace Elements in Humans. V Ústavu jaderné fyziky Uzbecké akademie věd v Taškentu, pracuje od roku 1960. Profesionálně se zabývá problémy z oblasti chemie, radiochemie, aplikacemi jaderné chemie a výzkumem životního prostředí. Vede oddělení aktivační analýzy a radiochemie, v letech 1975-2001 byl zástupcem ředitele ústavu, od roku 2001 působí jako vědecký vedoucí ústavu a vede již zmíněné oddělení. V bývalém SSSR byl hlavním koordinátorem výzkumu v aktivační analýze. Metody vyvinuté pod jeho vedením jsou užívány v geologii, biologii, medicíně, monitorování stavu životního prostředí, v průmyslové praxi ve více než 100 organizacích s roční kapacitou 200-300 tisíc analýz. Z bohatého tematického výčtu prací jeho týmu připomeňme studium složení lidské krve a vlasů k medicinskému a ekologickému hodnocení stavu životního prostředí na území Uzbekistanu a některých dalších oblastech bývalého SSSR.

Prof, Kist je autorem více než 300 publikací, dvou monografií, 12 patentů a je editorem několika sborníků z národních a mezinárodních konferencí. Kromě mezinárodních organizací jako IAEA (Vídeň), WHO (Ženeva) jeho vědecká spolupráce obsáhla též Polsko, Maďarsko, Mongolsko, Irák, Kubu, Vietnam, Československo a republiky bývalého SSSR.

(Bulletin 112/duben 2002)

zpět