Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Per Jensen

Prof. Per Jensen (*1956, Dánsko) získal své universitní  vzdělaní na universitě v Aarhusu (M.Sc. 1981), kde také obhájil roku 1983 svou PhD práci. Postdoktorandský pobyt absolvoval na prestižním Herzbergově institutu v Ottawě, kde také zahájil svou plodnou spolupráci Dr. Bunkerem. Po skončení postdoktorandského pobytu roku 1986 nachází pozici odborného asistenta na Justus –Liebig univerzitě v německém Giessenu, kde se roku 1992 habilituje. Profesorské místo v oblasti teoretické spektroskopie pak získává na Wuppertalské univerzitě v roce 1994.

Prof. Per Jensen je členem řady odborných společností (Bunsenova spol., Americká fyzikální spol., Dánská chem. spol. apod.), konferenčních komisí (mezinárodních “Advisory” nebo “Steering” komisí konferencí v Columbusu, v Praze, v Mexico, v Rusku, v Dijonu), edičních rad mezinárodních odborných časopisů (J. Mol. Spectrosc., Open Chem. Phys J., Rep. Theor. Chem.,)  a byl několikrát “Guest Editor”  (J. Mol. Structure, J. Mol. Spectrosc.). Prof.  Jensen vedle medaile J. Marka Marků (2008) získal řadu  (21) dalších ocenění a prestižních stipendií, ze kterých lze připomenout Thompson Award 2002, NATO Science Fellowship , Alexander von Humboldt Fellowship nebo Franz Vogt Prize (1992).

Prof. Jensen je přední světový teoretický spektroskopik se širokým záběrem od mikrovlnné až po ultrafialovou spektroskopii, který klade důraz na detailní formulaci kvantově mechanických hamiltoniánů pro různé molekuly, na vyhodnocení symetrie kvantových stavů a maticových elementů operátorů, na detailní vyhodnocení a matematický popis různých inter- a intra molekulových interakcí (např. Rennerův efekt, Jahn-Tellerův a tp.). Je autorem vice než 200 publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech, deseti kapitol v knihách a je spoluautor  (s Philipem Bunkerem) dvou vynikajících knih o molekulové symetrii a spektroskopii.

zpět