Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

prof. Eric Herbst

Profesor Eric Herbst z University of Virginia patří k nejcitovanějším chemikům spektroskopikům na světě. 23 jeho článků bylo citováno vice než 273krát. Jeho cca. 140 publikací má víc než 5000 citací. Je současně členem Royal Society of Chemistry and the American Physical Society, což jasně dokumentuje jednak interdisciplinární charakter jeho práce, ve které se mísí molekulová spektroskopie, fyzika plynů a teoretická chemie, jednak jeho vlastní vědeckou excelenci.

Eric Herbst získal svůj PhD titul na Harvardu pod vedením slavného W. Klemperera (také nositele medaile J.M.M.) v roce 1972, kdy se snažil popsat mechanizmy vzniku molekul v řídkém mezihvězdném prostoru na základě interpretace prvních spektroskopických dat získaných z mezihvězdného prostoru. V těchto studiích pokračoval jak v rámci svého postdockého pobytu na Harvardu, tak na JILA v Coloradu, kde pracoval až do roku 1974. Potom, už jako „associate professor“ působí na College of William and Mary a v akademické kariéře pokračuje na slavné Duke University která je v té době Mekkou mikrovlnné spektroskopie, kde v roce 1980 získává pozici profesora. Další stěhování je za pozicí mimořádného(distinguished ) profesora v Columbusu na Ohio State, kterou vyměnil až v roce 2012 za další „distinguished professorship“ na univerzitě v Charlottesville (University of Virginia).

Z významnějších ocenění vedle zmíněného členství v prestižních akademiích a „distinguished “ profesur zmiňme Centerary Award (2004), která se udílí ve Velké Britanii nejlepším zámořským chemikům a prestižni Humboldtovu cenu (1989), která mu umožnila roční pobyt na universitě v Kolíně nad Rýnem.

(Bulletin 157/prosinec 2012)

zpět