Nositelé medaile Jana Marka Marci z Kronlandu

 

Dr. Conrad Gregoire

Conrad Gregoire dokončil studium analytické chemie na Carletonské univerzitě v Ottawě v roce 1984, kdy dosáhl titulu Ph.D. za práci v oboru elektrotermické atomizace pro AAS. V té době byl již zaměstnán v laboratořích Kanadské geologické služby, kde organizoval laboratoř hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, zaměřenou na analýzu geologických vzorků a vzorků životního prostředí. Bylo to jedno z prvních pracovišť ve světovém měřítku. Metoda ICP-MS se v geologii osvědčila jako neobyčejně výhodná pro svůj široký záběr, nízké meze detekce a velký dynamický koncentrační rozsah.

Vzhledem ke svým zkušenostem s elektrotermickými atomizátory se Dr. Gregoire velmi brzy (1988) pokusil spojit výhody elektrotermické atomizace s vysokou detekční mohutností hmotnostní spektrometrie. Tak vznikla technika, dnes běžně označovaná zkratkou ETV-ICP-MS (ICP-MS s elektrotermickou vaporizací), která otevírá téměř neuvěřitelné analytické možnosti prvkové analýzy při stanovení ultrastopových (femtogramových) množství.

Jako každá nová technika, i ETV-ICP-MS vyžaduje speciální zařízení běžně komerčně nedostupná. K zlepšení vzájemné spolupráce Dr. Gregoire zorganizoval mezinárodní skupinu pracovníků, která se zabývá ETV-ICP-MS a je podporována firmou Perkin-Elmer.

Od roku 1989 je Dr. Gregoire vedoucím chemických laboratoří Kanadské geologické služby v Ottawě. Zastával a zastává různé funkce, je členem redakčních rad různých odborných časopisů. Za odbornou činnost mu bylo uděleno několik medailí, jmenovitě Barringer Spectroscopy Award, Spectrochimica Acta International Atomic Spectroscopy Award a další.

(Bulletin 99/červen 1999)

zpět